Om
About


Om porteføljerne
Indholdet i porteføljerne er opstået i

forskelligt humør, på forskellige steder og i forskellige lande.Om at se

Henry Carroll skriver i bogen:

Read this book if you want to take great photographs:

 

  "At tage gode billeder handler mindre om teknisk kunnen og meget mere om dit mest værdifulde udstyr:

dine øjne"


Om fotoregler

Henry Carroll tager dig også

igennem alle reglerne

og slutter med disse ord:


"Gode fotografer 

overholder reglerne


Store fotografer

bryder dem ofte"


Om mig

Jeg er medlem af Close to Home Photo Salon i New York, som er udviklet af den ekstremt inspirerende fotograf James Maher, og jeg har dér fået det meste af min fotografiske interesse, udvikling og holdning.


Jeg lærer så meget af ham og alle medlemmerne over hele kloden, med hvem jeg deler fotos, kommentarer og idéer.


Hvad jeg elsker mest er fraværet af konkurrencer.


Om min side

Jeg har udviklet siden med Google New Sites, som afløste den gamle Google Sites i 2016. Og jeg opdagede, at Google Slides er et godt værktøj til at samle billeder i gallerier. 


Det betyder blandt andet, at jeg kan ændre i gallerierne uafhængigt af websiden, altså uden at skulle publicere siden hver gang jeg har lægger nye billeder ind eller fjerner gamle.


About the portfolios 

The content of the portfolios was created in

different mood, in different places and in different countries.About seeing

Henry Carroll writes in the book:

Read this book if you want to take great photographs:


 "Taking great photos is less about technical skill and more about your most valuable equipment:

your eyes"


About photo rules

Henry Carroll takes you too

through all the rules

and ends with these words:


"Good photographers

comply with the rules


Great photographers

often break them"


About me

I am a member of the Close to Home Photo Salon in New York, developed by the extremely inspiring photographer James Maher and I have gained most of my photographic interest, development and attitude.


I learn so much from him and all the members around the globe with whom I share photos, comments and ideas.

What I love the most is the absence of competitions.


About my site

I developed the site with Google New Sites, which replaced the old Google Sites in 2016. And I discovered that Google Slides is a great tool for collecting images in galleries.


This means, among other things, that I can change the galleries independently of the website, i.e. without having to publish the page every time I add new images or remove old ones.

Spørg og få svar fra mig:   -   Ask and get an answer from me:

nielskrarupjessen@gmail.com


Del?