Inspiration?

Dansk

Efter en kort Youtube reklame får du her en 9 minutters anbefaling af Henry Carrolls bog

"Read this if you want to take great photographs"

fortalt af Mik Milman

Måske den bedste, enkleste og mindste bog om fotografi

English

After a short YouTube advertisement, you get a 9-minute recommendation of Henry Carroll's book

"Read this if you want to take great photographs"

narrated by Mik Milman

Perhaps the best, simplest and smallest book on photography

Her har du et af Mik Milmanns egne projekter

"M + B"

Mik og Brix laver ting

Måske det sjoveste og mest selvironiske fotoprojekt, du har set.

Here you have one of Mik Milmann's own projects

"M + B"

Mik and Brix doing things

Perhaps the funniest and most self-deprecating

photo project you've seen.

Her har du et af Mik Milmanns egne projekter

"PWT" (People Who Train)

Portrætter, som du måske kan blive inspireret af?


Here you have another of Mik Milmann's own projects

"PWT" (People WhoTrain)

Portraits that you might be inspired by?